Na úvodní stránku

Dnes je středa
03.03.2021


Právo dětí na výprask

admin

02.01.2013

Výchova

Přečteno: 7082

Komentářů: 0


Výprask na zadek je pro děti nejjednodušším a tudíž nejsrozumitelnějším trestem a proto na něj mají právo. Jeho důležitost dokumentují desítky let zkušeností vychovatelů, kteří s jeho pomocí vychovali řadu generací.


Právo dítěte na výprask a zadek by mělo být zařazeno do základní listin dětských práv a do práv dítěte. Důsledky toho, že je dětem toto právo upíráno vidíme všude kolem sebe a vedou pak k následným diskriminacím dětí ve formách snižování věkových hranicí trestní odpovědnosti a podobným nesmyslům.

Argument, že dnešní děti jsou vyspělejší, než byly dřívější generace, je totiž pouhou polopravdou. Vyspělejší jsou pouze v určitých úzkých směrech, které jsou dány vývojem vědy a techniky. Vyspívají možná rychleji po stránce sexuologické, ale v morálním a duševním vývoji mi mnohdy připadá, že jsou naopak spíše pozadu za dřívějšími generacemi. Není to ale jejich vina, ale je to vina výchovy, že jim nejsou vštěpovány žádné morální hodnoty a že žijeme v materialistickém světě, který neskrytě dává najevo pouze dvě priority – peníze a sex. Tyto priority pak vedou děti k bezohlednosti, z níž plyne agresivita. A jak sami vidíte, děti jsou obrazem této doby, vyspělejší jsou právě v těchto oblastech.

Říkám-li, že výprask na zadek patří mezi základní výchovné prostředky dítěte, pak je mi jasné, že bude mnoho lidí argumentovat týráním dětí. Výchovný výprask má ale přesně své vymezení, o kterém se ještě zmíním později v samostatném článku. Toto vymezení je stanoveno přesně tak, aby měl výprask výchovné účinky a nebyl týráním. Nejsem zastáncem tvrdých výprasků, ale spíše menších a středních. Největší výchovný dopad totiž mají právě středně velké výprasky, případně menší.

Účelem výprasku je dítě varovat. Výprask má být důraznější výstraha, která ale nemá dítě nikdy překvapit. Výprask má následovat za takový přestupek, o kterém dítě ví, že bude-li při něm přistiženo, že za něj na zadek dostane.

Výprask by měl být zhruba ve třech velikostech. První výprask by měl být vždy spíše symbolický. Měl by být pro dítě upozornění a varováním, že v případě opakování přestupku bude následovat další výprask, ale větší.

I druhý výprask by měl být stále ještě varováním, i když už ráznějším. Zatím co ten první třeba ani nemusí dítě bolet nebo jenom hodně málo, ten druhý by již pocítit na svém zadku mělo. Ovšem s mezí, která v něm nevyvolá panický strach a která mu umožní výprask statečně a důstojně překonat bez nářku či slz. Tento výprask by měl by být o tolik větší, o kolik po něm bude větší třetí výprask, který je možno již považovat za velký.

Velký výprask volíme až jako třetí stupeň, když nepomohly malý a střední výprask. Neměl by ale nikdy překročit mez snesitelnosti pro dítě, tedy aby dítě z něj mělo takový strach, že raději uteče z domova. Poskytuje-li domov dítěti opravdové zázemí, kde se cítí dobře a bezpečně, snese i takovýto výprask bez myšlenek na útěk.

I ten největší výprask by měl dbát toho, aby byl pro dítě snesitelný bez slz a nářku, ale měl by již vyvolávat slabě znatelné náznaky, že dítě bolí a že má „dost“. Neměl by tedy překročit pro dítě hranici snesitelnosti.

Výchovný účinek výprasku umocňuje to, jde-li na něj dítě dobrovolně a nebrání-li se. To by mělo být samozřejmě ohodnoceno i v intenzitě. Dobrovolné podstoupení výprasku je uznáním viny a tedy polehčující okolností. Naopak přitěžující okolností je simulování. Jestliže dítě něco provedlo, mělo by nést statečně důsledky svého činu. Pokud dítě simuluje, znemožňuje trestajícímu dodržení oné meze snesitelnosti a tudíž pak musí nést následky toho, je-li tato mez slabě překročena a brečí-li doopravdy.

Přestože se zásadám, jak by měl výchovný výprask vypadat, budu věnovat v samostatném článku, pár hlavních zásad ještě zmíním. Výchovný výprask by měl vždy probíhat přes kalhoty, stahování kalhot před výpraskem či dokonce výprask na holou, nejsou vhodné.

Vymezení věkové hranice, kdy dítěti dát výprask na zadek a kdy už ne, nemá opodstatnění. Zde by měla být měřítkem opravdová vyspělost dítěte. Některé dítě se třeba už v deseti letech vyvaruje výprasku a nechá si věc vysvětlit. Jiné zase potřebuje dostat na zadek třeba ještě v šestnácti letech či později, protože prostě to, co pochopil jeho desetiletý kamarád, sám ještě nepochopil. Věk prostě není zásluha, zásluha je to, jak chápu co mohu dělat a co ne.

Výprask na zadek by se měl zásadně dávat plochými předměty, které nezanechávají na zadku jelita. Ty určitě nejsou účelem výprasku. Zda dávat výprask v soukromí nebo na veřejnosti, je individuelní podle okolností. Pokud například dítě ubližuje mladším dětem, umocní výchovný efekt tohoto výprasku to, pokud dostane na zadek před nimi a pro ně je to současně satisfakcí za příkoří, které od provinilce utrpěly.

Další zásadou je, že výprask by měl následovat pouze za úmyslný a nebo opakovaný nedbalostní přestupek. Nikdy by neměl být za školní výsledky, ale může být za poznámku ze školy či školní podvod.

Důležité je, že výpraskem by mělo být vše vyřešeno a to by mělo dítě pocítit. Velkou chybou je tedy po výprasku dítěti nadávat, nedoporučuje se výprask ani příliš kombinovat s jinými tresty. Pokud dítě dostává kázání, mělo by vždy být před výpraskem a pouze stručné a krátké. Jeho obsah by se měl omezit na to, aby dítě vědělo, za co na zadek dostává. Pokud dá najevo, že ví, za co výprask dostává a že uznává jeho zaslouženost, je kázání zcela zbytečné a mělo by ho být dítě ušetřeno zcela.

Dát dítěti najevo, že výpraskem je opravdu vše vyřešeno bychom se neměli bát dát najevo třeba i následným pohlazením se slovním doprovodem v přátelském tónu typu „No vidíš a tohle sis mohl ušetřit.“ Rychleji se tím narovnají citové vztahy a není chybou, ale naopak kladem, pokud se dítě hned po výprasku uvelebí s důvěrou v klíně toho, kdo mu trest uštědřil.

Výprask by tedy rozhodně neměl být něčím brutálním, ale dítě by mělo pocítit, že je z nutnosti a že ho ten, kdo mu jej dává, má rád.


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje Miroslav Pařízek aspol
Všechna práva vyhrazena ©2012
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.